فایل رایگان گردشگري تاريخي فرهنگي در محوطه هاي پيش از تاريخ استان کرمان؛ فرصت ها و تهديدها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان گردشگري تاريخي فرهنگي در محوطه هاي پيش از تاريخ استان کرمان؛ فرصت ها و تهديدها :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

گردشگری تاریخی فرهنگی از انواع بسیار مهم گردشگری در جهان امروز به شمار می رود. سفر به منظور تجربه ی مکان ها و فعالیتهایی که به صورت موثق، داستان ها و مردمان گذشته را معرفی می کنند، باعث جذب گردشگران به سوی خود می شوند. از جمله مکان هایی که مورد توجه گردشگران تاریخی فرهنگی واقع می شود، محوطه های باستانی پیش از تاریخ هستند. این محوطهها صحنه ی فعالیت انسان ها، در گذشته های دورند که ممکن است، بازمانده های اردوگاهی موقت و یا ویرانه های یک دهکده یا شهر باشند؛ البته در بسیاری موارد محوطه های پیش از تاریخی جاذبه ی دیداری محوطه های دوره های تاریخی و اسلامی همچون تخت جمشید، پاسارگاد و میدان نقش جهان را ندارند و لازم است که در خصوص گردشگرپذیر بودن این محوطهها با دقت بیشتری اندیشید. استان کرمان به علت توانمندی های محیطی و تاریخی فرهنگی، دارای قابلیت گردشگری بالایی است. این استان در گذر زمان، گنجینه های تاریخی فرهنگی و معماری ارزشمندی را پدید آورده است. کرمان با وجود داشتن محوطه های باستانی پیش از تاریخ مانند: تپه باستانی کتار صندل و تپه یحیی و همچنین تاریخ کهن و میراث فرهنگی کم نظیر، فرصت های گردشگری متعددی پیش رو دارد. اما بهره برداری از توانمندی های منطقه و به خصوص محوطه های باستانی، اگر بدون شناخت و برنامه ریزی مناسب صورت گیرد، منجر به تخریب و نابودی این محوطهها و عدم کارایی مناسب در این زمینه می شود. این پژوهش با روشی توصیفی- تحلیلی انجام شده و داده های موردنظر از طریق مطالعات میدانی و کتابخانه ای جمع آوری شده اند. در پژوهش حاضر کوشش شده باهدف حفظ و ساماندهی محوطه های پیش از تاریخ استان کرمان، ابتدا عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) و عوامل خارجی (فرصت ها و تهدیدها) شناسایی و نتایج پیشنهادهایی اساسی به منظور بهره برداری از قوتها و فرصت ها و کاهش ضعفها و تهدیدات ارائه کرده است.

لینک کمکی