فایل رایگان گورخمره اشکاني در قلعه تپه ناصر آباد کجور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان گورخمره اشکاني در قلعه تپه ناصر آباد کجور :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

در سال 1380، بخش کجور شهرستان نوشهر با هدف معرفی محوطهها و بناهای تاریخی منطقه کجور و ارتباط فرهنگی هم جوار و غیرهمجوار، به سرپرستی سیدرضا موسوی میرکلا مورد بررسی و شناسایی آثار تاریخی قرار گرفت. در جریان این بررسی 19 محوطه باستانی و بنای تاریخی مربوط به دوره های تاریخی و اسلامی بررسی و شناسایی شد. محوطه قلعه تپه روستای ناصرآباد از جمله محوطه های ارزشمندی است که در این بررسی یافت شد. پیش از حضور هیئت در منطقه، حفاری غیر مجازی در این محوطه صورت گرفت. با مشاهده برخی از مواد فرهنگی در سطح محوطه و محل حفاری غیرمجاز، بقایای تدفینی خمرهای نمایان گردید. باتوجه به اهمیت کشف گور خمره، این هیئت در سال 1382 در سطح محوطه گمانه زنی کرد. نگارندگان در این نوشتار به شرح نتایج کاوش این محوطه می پردازند

لینک کمکی