فایل رایگان مطالعه ابزار آلات بافندگي روستايي بر اساس مطالعه موردي نقوش سنگ مزارات گورستان سفيد چاه مازندران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه ابزار آلات بافندگي روستايي بر اساس مطالعه موردي نقوش سنگ مزارات گورستان سفيد چاه مازندران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

سفید چاه ، عنوان گورستانی است سرشار از نقوش نمادین که این امر، آنرا به گنجینه با ارزش تاریخی مبدل ساخته است. این گورستان دارای سنگ مزاراتی از دوران صفویه تا پهلوی میباشد که بر روی آن انواع مختلفی از نقوش از قبیل: نقوش گیاهی، نقوش هندسی، نقوش کاربردی به چشم می خورد. از آنجایی که بخش مهمی از تزیینات روی این سنگ مزارات در ارتباط مستقیم با مفاهیم مرتبط با مشاغل هستند بنابراین از روی این سنگ مزارات می توان نه تنها مشاغل را مورد مطالعه قرار داد بلکه ابزار آلات مرتبط با مشاغل که امروزه آثاری از آنها بر جای نمانده است نیز مطالعه نمود. یکی از مشاغلی که ابزار آلات مرتبط به آن بر روی سنگ مزارات قابل تشخیص و مطالعه است، ابزار آلات مرتبط با بافندگی می باشد. بر همین اساس این مقاله در نظر دارد از طریق مطالعات میدانی و کتابخانه ای ابزار آلات مرتبط با بافندگی را بر روی سنگ مزارات گورستان سفید چاه مازندران مورد مطالعه قرار دهد. بر اساس این مطالعه مشخص گردید که بر سنگ مزارات سفید چاه ابزار آلاتی از قبیل: دفتین، شانه، قیچی، ماسوره ، قلاب و...... مرتبط با بافندگی به چشم میخورد. در این مقاله تلاش شده به سوال زیر پاسخ داده شود : چند نمونه ابزار آلات بافندگی بر روی سنگ مزارات سفید چاه قابل مطالعه می باشد

لینک کمکی