فایل رایگان مطالعه تطبيقي اسطوره ي آفرينش در آيين زرتشت ايران باستان و وداي هند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه تطبيقي اسطوره ي آفرينش در آيين زرتشت ايران باستان و وداي هند :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

اسطوره های آفرینش در اقوام مختلف، جایگاه خاصی دارد و در هر دینی بازگو کننده ی رازهای فوق انسانی و قهرمانانی است که راه عبور از جهان محسوس و ورود به عالم باطن وحقیقت می باشند. مساله ی آفرینش در دین زرتشت و ودایی، از بنیادی ترین مسائلی است که در هر دو، مشترک است که از مسائل اعتقادی و مراسم آیینی سخن به میان می آید نیز علاوه بر مدح خدایان، به موجودات اساطیری و مساله ی آفرینش پرداخته شده است. اسطوره ی آفرینش بسیاری از عقاید و باورهای مشترک در میان اقوام ایران و هند را مشخص می کند. هدف از این پژوهش پاسخ دادن به سوال مطرح شده است: کدام نمادهای اسطوره ی آفرینش در زرتشت و ودا مشترک بوده است نمادهای اسطوره آفرینش در این ادیان مشترک است، آفرینش در هر دو از آب شروع می شود و بعد آتش، باد، گاو و غیره را در بردارد. در این تحقیق تلاش بر آن است بعد از تعریف و مفهوم واژه ی اسطوره، به مبحث آفرینش در دین زرتشت و ودا و نمادهایی که در آن اسطوره ها نقش دارند؛ پرداخته شود. این مقاله، به روش تطبیقی- توصیفی و بر پایه ی منابع کتابخانه ای نگارش شده است

لینک کمکی