فایل رایگان مطالعه تطبيقي تذهيب قرآن در دوره تيموري با تذهيب قرآن در دوره صفوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه تطبيقي تذهيب قرآن در دوره تيموري با تذهيب قرآن در دوره صفوي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

تذهیب در دوره صفوی به اوج پیشرفت و ترقی خود رسید این در حالی بود که این هنر در دوره تیموری به ویژه مکتب هرات در زمان سلطان بایقرا و وزیرشان میر علی شیر نوایی) دوران درخشانی را تجربه کرده بود. در هر دو دوره فوق، تذهیب قرآنی از شیوه های رایج تذهیب و کتاب آرایی بوده است. در دوره صفویه تذهیب های قرآنی براساس شواهد زیر، شبیه تذهیب های قرآنی دوره تیموری است: در دوره صفوی ابتدای سوره های قرآن تماما تذهیب می شده و اسم سوره با خطی غیر از متن، با زر یا سفیدآب در میان آن نوشته می شده است. از نشانه های ترنج و نیم ترنج نیز استفاده شده است که طرز اجرای این دو مورد ذکر شده، مشابه تذهیب های قرآنی دوره ی تیموری است. همچنین کاربرد طلا در تذهیب و تشعیر از مهم ترین و بارزترین گونه های تزیینات به کار رفته در نسخ خطی دوره تیموری و صفوی نیز محسوب می شود. حال این تحقیق در نظر دارد، با روش توصیفی- تحلیلی و به روش کتابخانه ای؛ مشخصه های اصلی تذهیب های قرآنی به ویژه نقوش تزیینی مانند اسلیمی / ختایی / هندسی و خطوطی همچون نسخ و محقق و... در دوره تیموری و صفوی را مورد مطالعه تطبیقی قرار دهد. سوال اصلی این پژوهش: تذهیب قرآنی دوره صفویه دارای چه تشابهاتی با تذهیب قرآنی دوره تیموری است

لینک کمکی