فایل رایگان مطالعه تطبيقي سيستم نگارشي آغاز ايلامي و جنوب بين النهرين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه تطبيقي سيستم نگارشي آغاز ايلامي و جنوب بين النهرين :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

آغاز ایلامی فازی از پیش از تاریخ ایران است که مشخصه آن تبلت های کوچک با خط پروتو ایلامی می باشد. خط پروتو ایلامی در شوش کما بیش با دوره نوشتار در جنوب بین النهرین همزمان بوده است. همین امر سبب شد تا عده ای از پژوهشگران بر این عقیده باشند که فکر نوشتن از جنوب بین النهرین وام گرفته شده است. بر این اساس مهمترین هدف این پژوهش بررسی سبک سیستم نگارشی آغاز ایلامی به عنوان دوره ای مستقل در مقایسه با سبک سیستم نگارشی مورد استفاده در جنوب بین النهرین (دوره اوروک و جمدت نصر) می باشد. برای دست یابی به چنین هدفی نگارنده بر مبنای روش کتابخانه ای به تجزیه و تحلیل فرم، معنا، قالب و موضوع الواح گلی دوره آغاز ایلامی و جنوب بین النهرین پرداخته است. آنچه حاصل شد این است که نوشته های اولیه به خط میخی در هر دو دوره فرهنگی مورد بحث برای مقاصد اداری و حسابداری به کار می رفتند، سپس در زمانی کوتاه با توجه به نیاز های جامعه افزایش و تکامل یافته اند. گرچه این سیستم نوشتن از لحاظ نوشتاری و عددی شمارشی مشابه هم بوده اند اما در بسیاری از نشانه ها با یکدیگر تفاوت داشته اند و در نتیجه نه تنها سیستم نگارشی آغاز ایلامی بلکه دیگر داده های ساختار مدیریتی پیچیده این دوره خواستگاه بین النهرینی ندارند و نتیجه تحولات محلی می باشند

لینک کمکی