فایل رایگان مطالعه ساختار شهري اصفهان با تکيه بر متون تاريخي در قرون 4 تا 6 هجري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه ساختار شهري اصفهان با تکيه بر متون تاريخي در قرون 4 تا 6 هجري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

اصفهان یکی از قدیمی ترین و زیباترین شهرهای ایران است که به علت کثرت بناهای تاریخی شهرت جهانی دارد، این شهر پس از فتح مسلمانان جی نام گرفت و قرنها در حیطه نفوذ خلفای بغداد، سلاطین آل زیار، آل بویه بود و بناهای زیبا و جالبی از این دوران در این شهر به یادگار مانده است. در خصوص تصویر سازی دقیق تر از اصفهان در قرون 4 تا 6 هجری و به دست آوردن اطلاعاتی جامع در زمینه بافت شهری، تاریخ و سیر تحول شهرسازی باید به متون و منابع دست اول همانند متون نگارش شده توسط جغرافیدانان و سیاحان و مورخان مراجعه نمود. پژوهش پیش رو نیز با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، در صدد است با تکیه بر متون قرون 4 تا 6 هجری به بازسازی این شهر بپردازد. نتیجه حاصله از این پژوهش نشان می دهد که شهر اصفهان به لحاظ کالبد شهری و سیستم دفاعی در دوران اسلامی کامل بوده است و همچنین علت اصلی شکل گیری بافت شهری وجود رودخانه زاینده رود می باشد.

لینک کمکی