فایل رایگان مطالعه نقش بن مايه هاي نگارگري ايراني در پوسترهاي دهه اخير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه نقش بن مايه هاي نگارگري ايراني در پوسترهاي دهه اخير :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

این پژوهش تلاشی برای حفظ، توسعه و ترویج فرهنگ تصویری ایرانی با توجه به شرایط روز و بیان خاص هنر گرافیک بخصوص در زمینه طراحی پوستر است و منابع غنی هنرهای سنتی ایران از جمله نگارگری، همیشه نمادها ، تصاویر و نقش مایه های گرانبهایی را در خدمت هنرمندان تجسمی گذاشته است . با مطالعه و تحلیل عناصر مرتبط با نگارگری و نقوش ایرانی به کار گرفته شده در پوسترهایی با موضوع و مخاطبین متفاوت، می توان میزان اثربخشی تصاویر در انتقال پیام و تاثیرگذاری آن را در مخاطب بررسی کرد. محور اصلی این پژوهش بررسی چگونگی ارتباط میان موضوع پوسترهای یک دهه اخیر ایران و استفاده از عناصر نمادین و نقوش نگارگری ایران در آنهاست. در این پژوهش سعی بر آن است که پوسترهای طراحی شده در این بازه زمانی، با توجه به نقوش و تصاویر مرتبط با نگارگری ایران مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی می باشد . نتایج بدست آمده به این امر اشاره دارد که با بررسی عناصر نمادین،نقوش و تصاویر بهره گرفته از نگارگری در هنر پوستر ایران، موثر بودن استفاده از قابلیت های هنر ایرانی، با شیوه های جدید هنری مشخص می شود

لینک کمکی