فایل رایگان مطالعه نقوش حکاکي شده ي فلزي درب مسجد صاحب الامر تبريز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه نقوش حکاکي شده ي فلزي درب مسجد صاحب الامر تبريز :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

مسجد صاحب الامر (شاه طهماسب)، یکی از بناهای واقع در میدان صاحب آباد تبریز است که در زمان صفویان بنا شده است. یکی از آثار هنری مهم این بنا که بصورتی سالم نیز پابرجا باقی مانده است درب چوبی ورودی شبستان می باشد که در دوره قاجار با پلاک های فلزی پوشش یافته و تزئین شده است. حال این مقاله در نظر دارد با روش توصیفی روکش های فلزی این درب را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد. یکی از سوال های اساسی این تحقیق این است که نقوش حکاکی شده روی پلاک های فلزی درب مسجد صاحب الامر با چه مفاهیم و مضامینی در ارتباط بوده است براساس این مطالعه مشخص گردید که نقوش حکاکی شده روی پلاک های فلزی درب مسجد صاحب الامر شامل نقشمایه های انسانی و کتیبه با مضمون ادعیه بوده که با اعتقادات و باورهای عامیانه دوره قاجار ارتباط نزدیکی دارد

لینک کمکی