فایل رایگان مطالعه و بررسي برروي تزئينات وابسته به معماري و وسايل خانگي در نگاره هاي صنيع الملک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه و بررسي برروي تزئينات وابسته به معماري و وسايل خانگي در نگاره هاي صنيع الملک :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

صنیع الملک از جمله نگارگران عصر قاجار بود که نقاشی های وی روایتگر صحنه های از زندگی روزمره و اجتماعی مردمان این عهد است. لذا با توجه به بررسی این نگاره ها میتوان به نحوه زندگی و استفاده از وسایل خانگی و چیدمان و آرایش منازل و همچنین تزئینات وابسته به معماری در دوره قاجار پی برد. در واقع وی با ترسیم فضاهای خانگی بسیار ماهرانه توانسته است زندگی مردمان آن روزگار را به تصویر بکشد. هدف نگارندگان مقاله آن است که دریابند وضعیت اقتصادی و سطوح زندگی اجتماعی آن روزگار از دیدگاه این هنرمند به چه صورت بوده و همچنین برخی از شیوه های تزئینات معماری در بناها و وسایل کاربردی در منازل در دوران قاجار را معرفی نماید. روش پژوهش بصورت مطالعات کتابخانه ای و بررسی نقاشی ها صنیع الملک خاصه در داستان های هزار و یک شب است. از جمله دستاوردها و نتایج این پژوهش آن است که بیشترین وسایل زندگی نقاشی شده در آثار این هنرمند متعلق به طبقه بالای جامعه بوده و قشر کم درآمد در آثار وی کمتر دیده شده اند. بیشترین تزئینات وابسته به معماری نیز شامل نقاشی های دیواری و همچنین نقش پنجر های است که دارای طرح های بسیار زیبا و متنوعی هستند

لینک کمکی