فایل رایگان مطالعه و طبقه بندي ستون هاي دوره هخامنشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه و طبقه بندي ستون هاي دوره هخامنشي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

معماری یکی از عینی ترین و تاثیرگذارترین مظاهر فرهنگ و تمدن است. دوران هخامنشی سر آغاز تحول شگرفی در معماری ایرانی است و ستون از مهم ترین عناصر معماری این دوره با اشکال گوناگون و تزیینات مختلف بوده است. پایه ستون های مکعب شکل و زنگوله ای ساده و منقوش با قلمه ستون های ساده و شیاردار و سرستون های حیوانی و گه گاه انسانی که عظمت و شکوه هنر و معماری دوره هخامنشی را به نمایش می گذارد. از مسائل مورد توجه در دوره هخامنشی الگوهای ساخت ستون می باشد. در پژوهش حاضر این عنصر معماری مورد مطالعه قرار گرفته است. با مطالعه منابع و اسناد مربوط به معماری دوره هخامنشی و همچنین بررسی میدانی و تهیه تصاویر و مستندنگاری، سعی بر این شده که اجزای مختلف ستون های استفاده شده در معماری هخامنشی، به شیوه توصیفی و تحلیلی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. از سوالاتی که در این زمینه وجود داشت و عامل طرح مسئله مذکور گردید، این بود که رابطه بین اجزای ستون ها چگونه است هر پایه ستون، نوع خاصی از قلمه و سر ستون را به خود اختصاص داده است پاسخ به پرسش های مطرح شده زمانی اهمیت پیدا می کند که پایه ستون یا سرستونی در یک محوطه باستانی کشف شود و نتوان نوع سرستون یا قلمه ستون آن را تشخیص داد. برآیند تحقیق پیش رو طبقه بندی و پاسخ به سوالات مذکور بوده است.

لینک کمکی