فایل رایگان معرفي تزئينات آجرکاري خانهي مجتهدي نيشابور و مطالعه تطبيقي آن با دو بناي هم دوره خود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان معرفي تزئينات آجرکاري خانهي مجتهدي نيشابور و مطالعه تطبيقي آن با دو بناي هم دوره خود :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

هنر آجرکاری پدیده ای برجسته در معماری این سرزمین و از هویتی دیرینه و فاخر برخوردار است. از دوران قاجار به بعد سبک معماری در ساخت خانه ها دچار تحول می گردد و درون گرایی جای خود را به برون گرایی می دهد. در این بین سردر ورودی منازل از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در دوره قاجار و پهلوی استفاده از آجر تزئینی در بناهای مسکونی رواج می یابد. یکی از شهرهایی که هنر آجر کاری در آنها دیده میشود نیشابور است. متاسفانه با رشد جمعیت و ساخت و ساز در این شهر بسیاری از این بناهای تاریخی تخریب شده و یا در حال نابودی و فراموشی هستند. خانه مجتهدی یکی از بناهای تاریخی، متعلق به اواخر قاجار و اوایل پهلوی، در نیشابور است که خوشبختانه حفظ شده است و تزئینات آجرکاری آن نیز از بین نرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی آجرکاری خانه مجتهدی و مقایسه آن با دو بنای تاریخی دیگر در نیشابور است. این مقاله از طریق مطالعات کتابخانه ای و مطالعات میدانی- پیمایشی و با روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است و در صدد است که به این پرسش پاسخ دهد که مهمترین نقوش و شیوه آجرکاری بکار رفته در خانه تاریخی مجتهدی کدامند و چه مشابهت هایی در نقوش بین این خانه و دیگر نمونه های مورد مطالعه وجود دارد . یافته های تحقیق نشان می دهد که خانهی مجتهدی دارای تزئینات آجری طنابی، طوماری، بازوبندی، چشم گاوی، آجر تراش دندانه موشی و نیم گرد فیتیله است که با مقایسه با دیگر نمونه ها از تزئینات گسترده تری برخوردار است

لینک کمکی