فایل رایگان معرفي هنر قطاعي و مقايسه ي آن با هنر کولاژ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان معرفي هنر قطاعي و مقايسه ي آن با هنر کولاژ :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هنر قطاعی یا کاغذ بری از رشته های ظریف، دقیق و زیبای هنری است که در گذشته، هنرمند پس از طراحی روی کاغذ ساده یا رنگین، نقش را با قیچی یا کارد مخصوص آن چنان با دقت و ظرافت از میان کاغذ، در می آورد که شکل اصلی خود را کاملا نگاه می داشت و با چسباندن آن بر زمینه ای به رنگ دیگر، خود را همچون قطعه ی زیبای خوشنویسی یا نقاشی نشان میداد. این هنر از جمله فنونی است که در تهیه ی مرقعات از آن استفاده می شده است اما تنها در خدمت هنر خوشنویسی نبوده بلکه در زمینه ی تصاویر و نقش و نگارها نیز رواج داشته است. از سوی دیگر، هنر غربی کولاژ یا تکه چسبانی اسلوبی است که در آن مصالح و مواد مختلف چون مقواء پارچه، ریسمان، بریدهی روزنامه، عکس و مانند این ها را بر سطح بوم، تخته یا مقوا می چسبانند. ترکیب بندی حاصل، گاه با نقاشی و طراحی کامل تر می شود. هدف از انجام این پژوهش نخست، معرفی هنر فراموش شدهى قطاعی و سپس مقایسه ی این هنر با هنر کولاژ است. این پژوهش به شیوه ی کتابخانه ای و تحلیلی صورت گرفته است. بدین صورت که ابتدا درباره تاریخچه ی هنر قطاعی در ایران و سپس در جهان توضیحاتی داده می شود، گام بعدی ارائه ی توضیحات دربارهی هنر کولاژ و تاریخچه ی آن است و در آخر این دو هنر با یکدیگر مقایسه شده اند

لینک کمکی