فایل رایگان مقايسه تطبيقي نقوش سنگ نگاره هاي تنگ کوهي اشکنان با نقوش ديگر نقاط ايران و جهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه تطبيقي نقوش سنگ نگاره هاي تنگ کوهي اشکنان با نقوش ديگر نقاط ايران و جهان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

سنگ نگاره هاکهن ترین آثار تاریخی و هنری به جامانده از بشرند که در آنها راز و رمز های فراوان نهفته است آنها بهترین پنجره های رو به گذشته دور می باشند که از منظر گاه شان می توان زندگی انسان های اعصار کهن را رصد کرد . در این پژوهش به مقایسه نقوش سنگ نگاره های تنگ کوهی اشکنان با دیگر نقاط ایران و جهان می پردازیم . سنگ نگاره های تنگ کوهی اشکنان در کوهستان شمالی دشت اشکنان و در فاصله 5 کیلومتری از مرکز بخش اشکنان از بخش های شهرستان لامرد قرار دارد . در بررسی پیماشی که در تنگ کوهی صورت گرفت مجموعه ای از تعداد 150 عدد سنگ که بر آن نقش اندازی شده بررسی و با دیگر نقاط ایران و جهان که در آن سنگ نگاره یافت شده تطبیق داده شده است که براساس شواهد موجود نقوش یافت شده در برگیرنده نقوش انسانی جانوری و نمادها می باشد که گاها بصورت منفرد وتک نقش و اغلب بصورت یک مجموعه بر روی سنگهای تیره حکاکی شده است . با توجه به بررسی های انجام گرفته می توان پی برد که نقوش مورد نظر بلحاظ موضوعی و مفهومی و کیفی با دیگر نقوش یافت شده در دیگر مناطق ایران و خارج از مرزهای کنونی ایران قابل مقایسه است

لینک کمکی