فایل رایگان نظري اجمالي بر نقوش منسوجات اشکاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نظري اجمالي بر نقوش منسوجات اشکاني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

فرهنگ ایرانی از جمله فرهنگ هایی بوده است که همواره تنوع زیادی را در خصوص بافندگی و پارچه های مورد استفاده در دوره های مختلف تاریخی و گروه های اجتماعی داشته است. با وجود اینکه اغلب مدارک موجود در زمینه بافندگی به دلایل متعدد از جمله جنگ و بلایای طبیعی و غیره از بین رفته اند و شناخت ما از این صنعت و هنر به آثاری بسیار کم محدود شده است اما مطالعه پارچه ها و نقوش آن می تواند نگرشی جدید از علوم مختلف را برای ما روشن سازد. در میان هنر و صنعت دوره اشکانی هنر نساجی نیز در کمال کیفیت و برتری بوده است و اشکانیان در تولید پارچه های نفیس به مهارت خاصی دست یافته بودند. هنر اشکانی ریشه در مشرق زمین دارد و علاقه به ظرافت و ریزه کاری و پرداختن به جزییات و تزیین از ویژگیهای هنر این دوره می باشد. با مطالعه منسوجات و البسه این دوره می توان به فرهنگ و مایه های اعتقادی و آیینی و طرح ها و نقش های بکار رفته در آن دست یافت. روش تحقیق در این پژوهش بصورت توصیفی و جمع آوری اطلاعات آن کتابخانه ای است. نتایج بدست آمده نشان می دهد نقوش منسوجات اشکانی همچون هخامنشی تحت تاثیر هنر یونان قرار داشت با این تفاوت که از ابداعات بسیاری هم برخوردار بود و دارای مفاهیم خاصی از فرهنگ و هنر اشکانی بوده است که ضمن حمایت پادشاهان اشکانی و غنای هنر طراحی و تکنیک پیشرفت در بافت و تعاملات فرهنگی با مناطق دیگر توانست شهرت و جایگاه ویژه ای حتی در دوره های پس از خود نیز داشته باشد.

لینک کمکی