فایل رایگان نقد اوليه و بررسي باستان شناختي نظريه انقلاب نوسنگي از گوردن چايلد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقد اوليه و بررسي باستان شناختي نظريه انقلاب نوسنگي از گوردن چايلد :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

بدون شک گردش آزادانه ایده ها و تئوری های جدید در جوامع نوین همواره سعی بر این داشته است که با نگاهی تیز بین و نقادانه در پی کشف واقعیت باشد و پیدا و پنهان تفکرات، جریان های ایدوئولوژی ها و تئوری های علمی جدید را مورد ارزیابی قرار دهد. از جمله اهداف این پژوهش، چگونگی به وجود آمدن فرهنگ اهلی سازی در فرا پارینه سنگی و تاثیرات و نمود های فرهنگی بر فرآیند اهلی سازی می باشد. در این پژوهش به دو پرسش اساسی از جمله: 1. مبانی نظریه انقلاب نوسنگی گوردن چایلد تا چه میزان می تواند در دوره نوسنگی واقع پذیر باشد و 2. فرآیند فرهنگی اهلی سازی گیاهان و حیوانات در چه دوره ای انجام پذیرفته و آهنگ این فرایند فرهنگی چگونه بوده است پاسخ داده شده است. اساسا انقلاب، زمانی قابل تعبیر است که، شرایط دچار دگرگونی یکباره و تحول قرار بگیرد، تغیری که روند جریان پیشین را در جهت دیگر دچار رشد و پیشرفت کند. فرهنگ اهلی سازی، یک فرآیند پیچیده تدریجی است که در طی یک روند تسلسلی با ابزار تطور به وجودیت و شعور رسیده است. اهلی سازی یک جریان پایان پذیر ، چهار چوب دار و محدود نیست، بلکه یک فرهنگ پویاست که از رشد باز نمی ایستد. با توجه به پژوهش های صورت گرفته توسط نگارندگان، با ارزیابی چند جانبه تمامی دلایل فرضیه انقلاب نوسنگی از جمله: 1.اهلی کردن گیاهان و حیوانات، 2. افزایش جمعیت، 3.تغییرات آب و هوایی، 4. شکل گیری واحه، 5. وجودیت سفال، 6. یکجا نشینی، 7.شکل گیری ادوات سنگی، به عدم سخیت مبناهای وجودی آن پی می بریم. فرضیه چایلد اساسا از لحاظ تئوری و عملی، مردود و از لحاظ زمانی، مراحل بنیادی اهلی شدن گیاهان و حیوانات و ادوات سنگی و غیره با دوره فراپارینه سنگی انطباق دارد. آهنگ فرایند اهلی سازی به صورت تطوری-تکاملی و تطوری - تطوری صورت پذیرفته است و با توابعی، با ورودی ثابت و خروجی متغیر مشخص می شود. این پژوهش، توصیفی تفسیری - تحلیلی و از نوع نظری است. شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است

لینک کمکی