فایل رایگان نگرشي بر نمادهاي خورشيد در نشانه هاي سفالگران ، مهرها و اثر مهرها در جنوب شرق ايران و ماورالنهر در عصر مفرغ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نگرشي بر نمادهاي خورشيد در نشانه هاي سفالگران ، مهرها و اثر مهرها در جنوب شرق ايران و ماورالنهر در عصر مفرغ :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

نمادهای خورشید که بر مهرها و نقش مهرها و علائم مندرج بر سفالینه های شهداد ، شهرسوخته ، مصور شده اند با یکدیگر قرابت بسیاری دارند. این پژوهش ضمن معرفی نشانه های خورشید در مهرها و علائم سفالینه های محوطه های مذکور، به معرفی نشانه های مشابه در مهرهای ماورالنهر می پردازد.از جمله نتایج حاصله از این پژوهش، اثبات مشترکات فرهنگی بر اساس نشانه های خورشید بر مهرها و اثر مهرها و نشانه های سفالینه های شهداد و شهر سوخته و ماورالنهر است که گسترش فرهنگی این نماد را از جنوب شرقی ایران تا مناطقی از ماورالنهر را نشان می دهد

لینک کمکی