فایل رایگان آشکارسازي اقليم و تغييرات اقليمي کاشمر طي دهه هاي اخير با رويکرد توسعه پايدار منطقه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان آشکارسازي اقليم و تغييرات اقليمي کاشمر طي دهه هاي اخير با رويکرد توسعه پايدار منطقه اي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

آشکار سازی شرایط اقلیمی متاثر از روند گرمایش جهانی برای آینده نگری در طرح های توسعه پایدار منطقه ای ترشیز و شهر کاشمر هدف پژوهش حاضر قرار گرفت. نتایج نشان داد که دو الگوی اصلی سالانه از بادهای غالب شامل بادهای محلی شمالی بخاطر قرارگیری ناهمواری های بلند کوهسرخ در شمال شهر و سپس بادهای منطقه ای غربی، شهر کاشمر و حومه آنرا تحت تاثیر قرار می دهند. ولی پتانسیل باد خیزی منطقه بسیار ناچیز است و کمتر از 1 درصد بادها دارای جهت و سرعت غالب هستند. در تحلیل روند سری های زمانی هواشناختی کاشمر، سال 1379 یک نقطه عطف محسوب می شود، چرا که از این سال به بعد، دما جهش معنادار افزایشی و بارش ها جهش معنادار کاهشی را نشان داده اند. این نتایج حاکی از کاهش 7 میلیمتری بارش و در مقابل افزایش 1.3 درجه سانتی گرادی دما، طی سه دهه اخیر است. همچنین طی سال های اخیر، نوع اقلیم طی فصل زمستان که دوره مرطوب اصلی سالانه منطقه محسوب می شود، بسوی اقلیمی خشک تر گرایش نشان داده است. بررسی شرایط حرارتی از نظر دارا بودن شرایط آسایش حرارتی گردشگران نیز، اوایل فصل بهار و اوایل فصل پاییز را بهترین زمان سفر تعیین می نماید.

لینک کمکی