فایل رایگان آينده نگاري و تدوين سناوريوهاي توسعه فضايي پايدار ناحيه ترشيز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان آينده نگاري و تدوين سناوريوهاي توسعه فضايي پايدار ناحيه ترشيز :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

آینده نگاری منطقه ای، نوعی از آینده نگاری است که با تمرکز بر محدوده سرزمینی خاص، در یک قلمرو جغرافیایی زیرملی با هدف اتخاذ تصمیمات معین جهت تحقق آینده مطلوب عملیاتی میگردد. برنامه ریزیی سناریو، تکنیکی است که با در نظر گرفتن عدم قطعیت های محیطی، آینده های متفاوتی را ارائه می دهد. سناریوها ، آینده هایی که امکان وقوع آنها محتمل است را در قالب داستانهایی بیان نموده و روایتهای بدیلی درباره موقعیت های مرتبط با آینده ارائه می دهند. بر این اساس پزوهش حاضر با رویکردی اینده نگارانه، اقدام به شناسایی مهمترین نیروهای پیشران توسعه فضایی پایدار ناحیه تاریخی ترشیز می نماید که روش دلفی و نظر خواهی از خبرگان استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که برای افق توسعه ناحیه چهار سناریو مرکز هم افزای منطقه ای، ناحیه توسعه متوازن و نامتوازن و در نهایت کانون فرار سرمایه مالی، انسانی و طبیعی تعریف کرد. بر این منوال می توان برای آینده سیاستهای اجرایی را در صورت تحقق هر سناریو اجرا کرد.

لینک کمکی