فایل رایگان اقتصاد اکوتوريسم The Economics of Ecotourism

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اقتصاد اکوتوريسم The Economics of Ecotourism :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

مسئولیت پذیری در زمینه طبیعت و محیط زیست لازمه زندگی مدرن و پیش قراول روبرو شدن با چالش های اجتماعی-محیط زیستی کنونی است. اکوتوریسم اگر چه سفری مسئولانه به طبیعت را رقم می زند ولی کنار ابعاد آموزشی و تربیتی اش، دارای بخش مهم و برجسته حوزه اقتصاد است. اقتصاد اکوتوریسم دربرگیرنده اقتصاد خرد و کلان و نیز اقتصاد محض و کاربردی بوده که در هر حالت، اگر به توسعه و جایگزینی سبک معیشت پر خطر و مخرب افراد محلی نیانجامد، نتوانسته آن مفهوم و رویکرد واقعی خودش را نمایان سازد. اقتصاد اکوتوریسم به دستاوردهای اقتصادی و فواید کنش های حفاظتی مرتبط با فعالیت های اکوتوریسمی مربوط می شود.این مقاله به بررسی ارزش ها و اثرات اقتصاد اکوتوریسم، تبلیغات و بازاریابی اکوتوریسمی، گروداران اکوتوریسم و سازوکارهای پایایی اکوتوریسم می پردازد. در نتیجه، اکوتوریسم در کنار علم اقتصاد، مفهومی است که معنا می یابد

لینک کمکی