فایل رایگان امکان سنجي منطقه نمونه گردشگري پيشکوه تربت حيدريه با استفاده از مدل SWOT

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان امکان سنجي منطقه نمونه گردشگري پيشکوه تربت حيدريه با استفاده از مدل SWOT :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

به منظور در عصر حاضر گردشگری به عنوان یک صنعت خدماتی تاثیرگذار در حوزه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به شمار می رود. در این میان جاذبه های طبیعی فراگیرترین نوع گردشگری بوده و از نظر جایگاه، اهمیت، نقش و کارکرد آن نسب به سایر گونه های گردشگری از اهمیت بالایی برخوردار است. در این تحقیق به بررسی و معرفی قابلیتها، جذابیت ها ، حساسیت ها و محدودیت های منطقه از لحاظ زیست محیطی پرداخته شده است. در نهایت با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی SWOT از لحاظ فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، زیرساختها که بیشتر جنبه های انسانی موضوع را در بر می گیرد مورد بررسی قرار گرفته است. سپس با استفاده از همین روش به قابلیتها و تنگناههای محدوده مجاور منطقه نمونه گردشگری از لحاظ طبیعی نیز پرداخته شده است. در نهایت به ارائه راهکارها و برنامه های کلی و طرحهای پیشنهادی در این زمینه پرداخته شده است.

لینک کمکی