فایل رایگان بررسي ارتباط ساختمان هاي هوشمند در توسعه معماري پايدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ارتباط ساختمان هاي هوشمند در توسعه معماري پايدار :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

امروزه بیش از نیمی از جمعیت هفت میلیاردی جهان در شهرها زندگی می کنند. رشد سریع جمعیت جهان از یک سو و روند گسترده شهرنشینی از سوی دیگر، مصرف فزاینده منابع و ذخایر طبیعت، تخریب ظرفیت های محیط زیست و ناپایداری توسعه را به همراه داشته است. در این بین فعالیت های مرتبط با ساختمان سازی بیش از دو سوم انرژی های فسیلی و تجدیدناپذیر جهان را مصرف می کنند بنابراین ساختمان ها نقش مهمی در توسعه سکونتگاه ها و شهرها و هدر رفتن منابع و ذخایر و آلودگی های آب، خاک و هوا دارند. در چنین شرایطی برای برون رفت از این وضعیت نظریه توسعه پایدار از سالهای 1990 مورد اقبال جامعه جهانی قرار گرفته است. که مبتنی بر توسعه عاقلانه و متعادل به نیازهای سه مولفه: جامعه، محیط زیست و اقتصاد می باشد. و مصلحت، هیچ یک از آنها را فدای منافع دیگری نمی کند. از سویی دیگر استفاده از ساختمان های هوشمند از جمله جریان های مهم معماری در عصر حاضر است. توسعه در زمینه های مصالح، فرآورده ها، روش های ساخت ابداعی، دستیابی به ساختمان های با تکنولوژی های نوین تحت عنوان ساختمان های هوشمند را ایجاد کرده است. در این مقاله بر آن هستیم قابلیت های انطباق ساختمان های هوشمند بر اصول پایداری در جهت توسعه پایداری را مورد بررسی قرار دهیم.

لینک کمکی