فایل رایگان بررسي تاثير کائولين فرآوري شده(سپيدان® WP) روي کيفيت ميوه هاي انار در جهت بازارپسندي و صادرات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير کائولين فرآوري شده(سپيدان® WP) روي کيفيت ميوه هاي انار در جهت بازارپسندي و صادرات :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

عارضه آفتاب سوختگی از مهمترین عوامل خسارتزای انار در ایران است که باعث افت کیفیت میوه های انار ، کاهش بازارپسندی ، تاثیر منفی در صادرات و در نتیجه کاهش درآمد باغداران می گردد. تاکنون جهت برطرف شدن عارضه آفتاب سوختگی ترکیب مناسبی ارائه نشده است. کائولین فرآوری شده یک ترکیب معدنی و بی ضرر است که می تواند به عنوان یک روش جایگزین جهت کنترل این عامل مورد استفاده قرار گیرد. به همین منظور یک پروژه تحقیقاتی در ایستگاه تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کاشمر انجام و کائولین فرآوری شده (سپیدان® WP) بر روی درختان انار به صورت محلول پاشی مورد استفاده قرار گرفت. چهار مرحله محلول پاشی کامل درختان انار با کائولین فرآوری شده با غلظت های 3 و 5 درصد، از اواسط خرداد لغایت شهریور با فواصل 4 تا 5 هفته، انجام گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، میزان آفتاب سوختگی میوه های انار و در درختان محلول پاشی شده با کائولین، 42 درصد کاهش یافت. همچنین نتایج بیانگر کاهش ترکیدگی میوه و افزایش میانگین وزن میوه ها بود. نتایج بررسی میزان کلروفیل برگ و فتوسنتز درختان محلول پاشی شده حاکی از عدم تاثیر سوء کائولین بر روی درختان بود. لذا چهار بار محلول پاشی درختان انار با کائولین فرآوری شده (سپیدان® WP)، با غلظت 5 درصد، به فواصل 4 تا 5 هفته، می تواند بطور موفقیت آمیزی خسارت عوامل زنده و غیرزنده مضر را در باغ های انار کاهش دهد و ضمن اقزایش بازارپسندی و صادرات این میوه ارزشمند، باعث افزایش درآمد باغداران گردد.

لینک کمکی