فایل رایگان تحليل مفهومي اثرات فرهنگي توسعه گردشگري در مناطق روستايي با رويکرد پايداري فرهنگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل مفهومي اثرات فرهنگي توسعه گردشگري در مناطق روستايي با رويکرد پايداري فرهنگي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

توجه به عرصه فرهنگی و اجتماعی گردشگری ضرورتی است انکارناپذیر که از سوی صاحب نظران بسیاری مورد تاکید قرار گرفته است. جاذبه های فرهنگی نقش بسزایی در شناساندن تمدن هر مرز و بوم و تبادل آن با دیگر نقاط جهان دارند. گردشگری بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ جامعه و نظام ارزشی آن می باشد؛ چنان که می توان گفت گردشگری از اختلاف فرهنگ ها و الگوهای اجتماعی متفاوت نشات می گیرد. گردشگر و میزبان با دو فرهنگ متفاوت با هم دیگر در تعامل قرار می گیرند که این اختلاف فرهنگ، تاثیراتی را بر پایداری هر دو جامعه موجب می شود. بر این اساس، مقاله حاضر به بررسی و تحلیل اثرات فرهنگی توسعه گردشگری در مناطق روستایی با روش شناختی- تحلیلی پرداخته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که گردشگری نقش مهمی در تغییرات فرهنگی جامعه میزبان دارد. از طرفی می تواند باعث رواج و تقویت فرهنگ محلی گردد و از دیگر سو موجب بروز ناهنچاری هایی در فرهنگ و جامعه میزبان می گردد.

لینک کمکی