فایل رایگان تغيير اقليم و اثرات آن بر منابع طبيعي و رفاه مردم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تغيير اقليم و اثرات آن بر منابع طبيعي و رفاه مردم :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

زمانی که کمیت های مشخص کننده وضع هوا از حالت متوسط خود منحرف شده و این انحراف در طول زمان ادامه دار شوند، تغییر اقلیم صورت می گیرد، تغییر اقلیم یکی از مهمترین چالش های قرن جاری است زیرا منابع طبیعی را تحت تاثیر قرار می دهد.منابع طبیعی علاوه بر نقشی که در فراهم آوردن مکانی برای زیست کلیه موجودات کره خاکی از جمله انسان دارند با ارائه خدمات و سرویس هایی که در رفاه بشرموثرندمانند غذا، دارو، افزایش پایداری زیستگاه ها، کنترل سیل، طوفان و... دارای ارزش های بالقوه و با ارزشی هستند که عمدتا غیر قابل جایگزینی هستند و یا در صورت از بین رفتن هزینه هنگفتی برای جایگزینی آن ها نیاز می باشد.هر گونه تغییر معنی دار در اقلیم در مقیاس جهانی،کشاورزی محلی و در نتیجه مناع غذایی را تحت تاثیر قرار می دهد،لذا سرعت گرفتن تغییرات اقلیمی می تواند تهدیدی برای منابع طبیعی و کلیه خدمات و سرویس هایی باشد که از دست رفتن هر یک از آن ها رفاه بشر را تهدید می نماید.با آگاهی از این تهدیدات باید توجه بیشتری به مدیریت و بازسازی زیستگاه ها و جلوگیری و کاهش تخریب ها و تغییرات اقلیمی داشته باشیم.

لینک کمکی