فایل رایگان توسعه پايداري در دو زنجيره تامين سبز در شرايط وجود روابط همکارانه ميان اعضاي زنجيره ها با استفاده از يک رويکرد رياضي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان توسعه پايداري در دو زنجيره تامين سبز در شرايط وجود روابط همکارانه ميان اعضاي زنجيره ها با استفاده از يک رويکرد رياضي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

در این مقاله سعی برآن داریم تا با استفاده از یک مدل ریاضی ساختار دو زنجیره تامین پایدار تحت همکاری در میزان پایداری محصول را بررسی نماییم. هنگامی که تامین کننده و تولیدکننده در میان زنجیره تامین معکوس در همکاری می باشند، درجه های پایداری، تقاضا و سود تحت سه ساختار این سیستم دو زنجیره ای تحلیل می شود. نتیجه آنکه اگرچه یکپارچگی و همکاری منجر به یک تعادل کارامد خواهد شد. از سوی دیگر در این پژوهش نشان داده می شود که ساختار کانال های یکپارچه سازی یک تعادل نیست مگر در زمانی که دو زنجیره تامین پایدار مستقل از یکدیگر عمل کنند.

لینک کمکی