فایل رایگان روش هاي کاهش هزينه در هواپيماييهاي ارزان قيمت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان روش هاي کاهش هزينه در هواپيماييهاي ارزان قيمت :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

این مقاله عوامل موثر بر استراتژی کاهش هزینه های خطوط هوایی را تحلیل و بررسی می کند. به این منظور ساختار AHP (فرایند طبقه بندی تحلیلی) به کار رفت و نتایج نشان دادند که عوامل اصلی مرتبط با کاهش هزینه در خطوط هوایی عبارتند از: ساختار مسیر و شبکه، ویژگی و نوع هواپیما، حقوق نیروی کار و کیفیت مدیریت. این فرایند به تصمیم گیرنده کمک می کند تا در صورت نیاز به تعیین اولویت برای کاهش هزینه ها بتواند به درستی تصمیم گیری کند. در دهه های گذشته علیرغم افزایش حمل و نقل هوایی و کاهش قابل توجه هزینه های عملیاتی، مشاهده شده که خطوط هوایی سود اندکی دارند. آزاد سازی بازار و افزایش فرصت برای رقابت، حتی هنگامی که خطوط هوایی با افزایش هزینه ها مواجه هستند، باعث کاهش هزینه می شود. هدف این مقاله بررسی ویژگی های خطوط هوایی ارزان قیمت و عوامل موثر بر آن ها است. این مقاله با تاکید بر رشد سریع بخش هواپیمایی ارزان قیمت آغاز می شود و برخی از پرسش های کلیدی مطرح در این زمینه را شناسایی می کند و با در نظر گرفتن عوامل ذکر شده، معیارهای موثر بر کاهش هزینه های خطوط هوایی را تحلیل و بررسی می کند.

لینک کمکی