فایل رایگان زمين شناسي، کاني سازي، سن سنجي، و تعيين منشا واحدهاي آذرين محدوده مطالعاتي دامن قر، شمال بردسکن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان زمين شناسي، کاني سازي، سن سنجي، و تعيين منشا واحدهاي آذرين محدوده مطالعاتي دامن قر، شمال بردسکن :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

محدوده مطالعاتی دامن قر که به عنوان یک ذخیره معدنی طلا شناخته شده است در استان خراسان رضوی ، شمال شهر بردسکن، شمال روستای کبودان و در منطقه ای معروف به دامن قر واقع شده است. این منطقه که به عنوان بخشی از زون ساختاری تکنار شناخته می شود در شمال خرد قاره ایران مرکزی قرار گرفته است. در منطقه مورد مطالعه سنگ های آتشفشانی و نیمه عمیق متعددی رخنمون دارد. بررسی های پترولوژیکی در قالب آنالیز اکسیدهای اصلی، عناصر فرعی و خاکی کمیاب انجام گرفته و نتایج در نمودارهای مناسب تفسیر گردیده است. همچنین نتایج سن سنجی و تعیین منشا واحدهای مهم ارائه شده است. بیش از یکصد نمونه صحرایی از پهنه مطالعاتی جهت تهیه مقاطع نازک و مطالعات آزمایشگاهی برداشت و نهایتا 34 نمونه برای آزمایشات مختلف انتخاب گردید. پس از مطالعات میکروسکپی، تعداد 12 نمونه از سنگ های متاریولیتی و دیابازی با حداقل دگرسانی جهت مطالعات ژئوشیمیایی انتخاب و آزمایشات مورد نیاز در آزمایشگاه ACMEکشور کانادا انجام گردید. نتایج آزمایشات مربوط به عناصر کمیاب و مقایسه آنها با یک ترکیب های اولیه، منشا و عمق تشکیل ماگمای ریولیتی را به پوسته قاره ای با ماهیت کالک آلکالن نسبت می دهد. مطالعات سن سنجی بر پایه ایزوتوپ های ناپایدار موجود در کانی زیرکان سن متاریولت ها را اواخر نئوپروتروزوئیک تعیین کرده است. دیابازهای منطقه نیز در محدوده گابرو با ماهیت متاآلومین خارج از جایگاه فعال قاره ای قرار می گیرند. نتایج آزمایشات مربوط به عناصر کمیاب و مقایسه آنها با یک ترکیب های اولیه، منشا و عمق تشکیل ماگمای دیابازی (تولئیتی) را به زون فرورانش پوسته اقیانوسی با ماهیت کالک-آلکالن پتاسیم بالا تا شوشونیتی نسبت می دهد. مطالعات سن سنجی بر پایه ایزوتوپ های ناپایدار موجود در کانی زیرکان سن دیابازها را به میوسن/تورتونین نسبت می دهد

لینک کمکی