فایل رایگان کاربرد فناوري گرواسيس (واترباکس) در مبارزه با خشکسالي(مطالعه موردي: شهرستان بردسکن)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان کاربرد فناوري گرواسيس (واترباکس) در مبارزه با خشکسالي(مطالعه موردي: شهرستان بردسکن) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

بحران آب و خشکسالی را می توان یکی از چالش های جدی پیش روی توسعه اقتصادی کشور دانست. در شرایطی که منابع آبی کشور بسیار محدود است سوء مدیریت این منابع در سه دهه اخیر باعث شده با برداشت های بی رویه، وضعیت از حالت بحرانی هم عبور کند. ازین رو تغییر نگرش در برنامه ریزی برای مدیریت منابع آبی و سرمایه گذاری در توسعه و استفاده از فناوری های نوین درآبیاری ضروری است. با توجه به اقلیم منطقه بردسکن و کمبود آب در این منطقه، در سه ایستگاه اردوگاه شهید بهاری، ایستگاه تثبیت شن کاظم آباد و علی آباد کشمر گونه های گیاهی مختلف با استفاده از فناوری گرواسیس کشت شد. نتایج اولیه نشان داد که در شرایط عادی نهال کاری در مناطق خشک با توجه به شرایط جوی نامساعد زنده مانی نهال ها حدود 30 تا 40 درصد می باشد. در حالی که کاشت نهال با واترباکس در سه منطقه، زنده مانی حدد نود درصد در نهال های کاشته شده مشاهده شد و از بین گیاهان کشت شده گونه سرو نقره ای با شکست مواجه شد. ازین رو با توجه به محدودیت منابع آبی کشور این فناوری راه حل مناسبی جهت اجرای طرح های بیابان زایی و توسعه کشت گونه های گیاهی مختلف در این منطقه می باشد.

لینک کمکی