فایل رایگان مروري بر تکنيک هاي گياه پالايي خاک هاي آلوده به فلزات سنگين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مروري بر تکنيک هاي گياه پالايي خاک هاي آلوده به فلزات سنگين :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

سمیت فلزات سنگین و تجمع آن ها در زنجیره های غذایی یکی از ا صلی ترین معضلات زیست محیطی وبهداشتی جوامع مدرن است. رفع آلودگی محیط زیست و ایجاد محیط زیست پایدار دغدغه اصلی کلیه انسانهای روی زمین است .خوشبختانه با استفاده از فناوری زیستی و تواناییهای موجود در طبیعت میزان صدمه به محیط زیست را میتوان به حداقل رساند .گیاه پالایی روشی پالایشی است که شامل جذب، تغییر شکل، تجمع و یا تصعید آلاینده ها با کمک گیاهان میباشد. از این روش برای زدودن آلودگیهای آب، خاک و هوا استفاده میشود. گیاه پالایی از جمله فناوری های سبز و دو ست دار محیط زیست ا ست که از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه و از لحاظ انرژی کم هزینه می باشد. در مقاله حاضر مروری کوتاه بر فناوری گیاه پالایی و تکنیک های مختلف آن خواهیم داشت.

لینک کمکی