فایل رایگان مقايسه سناريوهاي مديريت پسماند شهر سيرجان با استفاده از مدل نرم افزاري IWM-2

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه سناريوهاي مديريت پسماند شهر سيرجان با استفاده از مدل نرم افزاري IWM-2 :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

پسماند از تولیدات غیر قابل اجتناب هر جامعه و مدیریت پسماند یکی از نیازهای اصلی آن جامعه است. از این رو استقرار سامانه مدیریت پسماند ضروری است. در سیستم مدیریت مواد زائد جامد، با توجه به میزان تولید و ترکیب پسماند گزینه های مختلفی برای مدیریت آن وجود دارد. ارزیابی اثرات زیست محیطی این گزینه ها نقش به سزایی در کاهش و حل مشکلات مدیریت خدمات شهری به عهده خواهد داشت. هدف از این مطالعه مقایسه بارهای زیست محیطی سناریوهای مختلف مدیریت پسماند در شهر سیرجان با استفاده از مدل نرم افزاری IWM-2 می باشد. بدین منظور 4 سناریو شامل سناریو 1 (100% لندفیل)، سناریو 2 (2/19% بازیافت + 4/68% کمپوست + 4/12% لندفیل)، سناریو 3 (15% بازیافت + 1/17% کمپوست + 9/55% زباله سوز + 12% لندفیل)، سناریو 4 (2/19% بازیافت + 8/69% زباله سوز + 11% لندفیل) در نظر گرفته شد و میزان آلاینده ناشی از هریک از سناریوها و انرژی مصرفی در آن ها با نرم افزار IWM-2 محاسبه گردید.

لینک کمکی