فایل رایگان نقش تغييرات اجتماعي در توسعه حسابداري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش تغييرات اجتماعي در توسعه حسابداري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

تغییرات اجتماعی به عنوان یکی از موضوعات اساسی عصر جدید شناخته شده است. ساختار اجتماعی در معرض تغییرات بی وقفه است گرچه افراد سعی در پایداری و ثبات دارند. یک حقیقت آشکار این است که جوامع به عنوان یک پدیده رو به تغییر در حال رشد، انحطاط و تجدید هستند. تحولات اقتصادی و اجتماعی صورت گرفته در جوامع مختلف ساختار اجتماعی آن ها را دگرگون کرده است. به همین خاطر مدیریت مناسب نیز برای این جوامع مورد نیاز است. حسابداری علمی بین رشته ای است که با توجه به طبقه بندی آن در حوزه علوم اجتماعی ، امکان تحلیل تمامی ابعاد آن بدون در نظر گرفتن دامنه ارزش که بیانگر انسان، رفتارش و ویژگی های فردی و اجتماعی اش باشد وجود ندارد. در این تحقیق سعی شده است تا نقش تغییرات اجتماعی بر توسعه حسابداری مورد بررسی قرار گیرد. تحقیق حاضر با هدف ترویج و ارتقا جایگاه حسابداری با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اسناد و مدارک آرشیوی صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که وجود تغییرات اجتماعی و خواسته های جدید جوامع، موجب تغییرات در دیدگاه های بهره وران نظام حسابداری شده و در نهایت تغییر در مبانی گزارشگری و ایجاد طیف های مختلف گزارشگری در حرفه حسابداری را بدنبال داشته است.

لینک کمکی