فایل رایگان بررسي انواع روش هاي بودجه ريزي، بودجه نويسي در شهرداري ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي انواع روش هاي بودجه ريزي، بودجه نويسي در شهرداري ها :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

بودجه مهمترین سند مالی کشور و هر سازمانی است. بر اساس تعریف ماده یک قانون محاسبات عمومی، بودجه کل کشور برنامه مالی یک ساله دولت است که درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار را پیش بینی می کند و هزینه های انجام عملیاتی را که منجر به تحقق سیاست ها و هدف های قانونی می شود، برآورد می کند شهرداری ها نیز ملزم به استفاده از روش های بودجه نویسی در سازمان می باشند. تحقیق حاضر به صورت تحلیلی و توصیفی انجام پذیرفته و همچنین با شیوه استلالی، به منابع و متون معتبر کتابخانه ای، استنادی و شبکه جهانی اینترنت نیز ارجاع شده است. یکی از راه کارهای مطرح جهت استفاده و مدیریت بهتر بودجه استفاده از بودجه عملیاتی به جای بودجه ریزی سنتی است. بکارگیری بودجه سنتی مستلزم رعایت قوانین مندرج در قانون محاسبات عمومی است. در این مقاله با مروری بر سیر تحولات بودجه و قانون محاسبات عمومی کشور, به بررسی بررسی زمینه های نظارت قانون محاسبات عمومی کشور بر بودجه عملیاتی پرداخته می شود. در نهایت نیز مدلی مفهومی برای بودجه ریزی عملیاتی ارائه می گردد

لینک کمکی