فایل رایگان بررسي تاثير رفتارهاي توانمندسازي رهبر و توانمندسازي روانشناختي کارکنان بر رضايت مشتري مطالعه موردي: شهرداري شهر سنقر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير رفتارهاي توانمندسازي رهبر و توانمندسازي روانشناختي کارکنان بر رضايت مشتري مطالعه موردي: شهرداري شهر سنقر :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

مقاله حاضر ادبیات موضوعی مربوط بررسی تاثیر رفتارهای توانمندسازی رهبر و توانمندسازی روانشناختی کارکنان بر رضایت مشتری )شهرداری شهرستان سنقر( را مورد بررسی قرار می دهد، در سازمانهای سنتی و کلاسیک، نقش مدیر، کنترل شدید نیروی انسانی بود و رفتار کارکنان میبایست تحت کنترل مدیر در می آمد؛ اما در سازمانهای نوین و مدرن، انسانها توانمند میشوند، تا خود تصمیم بگیرند و امور را اداره کنند، بنابراین توانمندسازی با مفهوم سنتی سازمان، فاصلهای بسیار دارد. افزایش انتظارات مشتریان، رشد جهانی شدن و فنآوری بسیار پیشرفته از جمله عواملی هستند که باعث شده اند سازمانهای قرن بیست و یکم شکلی متفاوت از سازمانهای سنتی پیدا کنند. یکی از عوامل مهمی که کارکرد یک سازمان را نشان میدهد میزان رضایت مشتریان از سازمان میباشد و از آنجا که سازمان آب و فاضلاب سازمانی میباشد که تقریبا همه مردم از مراجعان آن میباشند، رضایت مشتری و اهمیت آن در هر شرکت و سازمانی اعم از دولتی یا خصوصی، انحصاری یا رقابتی، حقیقتی است که از نظر هیچکس پوشیده نیست.

لینک کمکی