فایل رایگان بررسي تاثير فروش تراکم و رانت در تخصيص بودجه شهرداري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير فروش تراکم و رانت در تخصيص بودجه شهرداري :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

رانت و رانت جویی از موضوعاتی است که طی سال های اخیر اقتصاد ایران را دستخوش تاثیرات بسرایی کرده است. علی رغم این شاید بتوان گفت که هنوز تعریف دقیقی از رانت در ادبیات اقتصادی داخل کشور ارائه نشده است. در حال حاضر، نقش دولت در کشور ما در کلیه فعالیت های اقتصادی و سیاسی بسیار پر رنگ است .این موضوع علی الخصوص در ارگان های دولتی نظیر شهرداری ها اهمیت مضاعفی پیدا می کند. درآمد حاصل از فروش مازاد تراکم ویا به عبارت بهتر، درآمد حاصل از اعطای مجوزهای رانتی به زمین های شهری پایه ی اصلی درآمد شهرداری های کشور را تشکیل داده است. وابستگی مالی شهرداری ها به این منبع درآمدی و عدم برخورداری از منابع مستمر درآمدی، حداقل برای پاسخگویی به هزینه های دائمی، برنامه ریزی مالی و بودجه ای میان مدت و بلند مدت شهرداریها را مختل میکند. همچنین اجرای پروژهای سرمایه گذاری غیر اقتصادی و بدون توجیه اجتماعی، تدارک پروژه های سرمایه گذاری با کیفیت پایین، گسترش پروژه های نیمه تمام، طولانی شدن مدت زمان بهره برداری از پروژه ها و بهره برداری زیر ظرفیت از پروژه ها، هزینه هایی به دنبال دارد که به خاطر عدم شفافیت تخصیص اعتبار به طرح های سرمایه گذاری می باشد. توجه به شیوه های نه چندان منطقی و غیرکارا و فروش غیر منطقی تراکم، ایجاب میکند تا اهتمام بیشتری به مطالعه ی ساختار درآمدی و هزینه ای شهرداری ها صورت گیرد و با بررسی زمینه های رانت جویی دراین ساختار، کمک موثری به این نهاد مردمی شود.

لینک کمکی