فایل رایگان بررسي عملکرد نظام بانکي ايران در يک دهه اخيربا تکيه بر مطالبات معوق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي عملکرد نظام بانکي ايران در يک دهه اخيربا تکيه بر مطالبات معوق :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

بهبود عملکرد بخش بانکی، زمینه را برای تجهیز منابع مالی، تقویت حس سپرده گذاری در بخش بانکی و هدایت وجوه اندک سپرده گذاران به سمت فعالیتهای تولیدی فراهم می نماید؛ بنابراین، شناسایی عوامل موثر بر بهبود عملکرد بخش بانکی برای پیشبرد اهداف کلان اقتصادی ضرورت دارد. در سالهای اخیر شبکه ی بانکی کشور با مشکلی به نام مطالبات معوق و سررسید شده روبرو بوده و این مطالبات معوق پیامدهای بسیاری نظیر کمبود نقدینگی و کاهش حجم اعتبارات را در پی داشته است. با توجه به اهمیت نقش مطالبات معوق در سیستم بانکی، در این مطالعه به بررسی عملکرد نظام بانکی مربوط به 31 بانک فعال در کشور، در طی یک دهه اخیر طی دوره ی زمانی 1384 تا 1395پرداخته ایم. در مقاله پیش رو با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از گزارش میزان دارائیها، تسهیلات و مطالبات معوق هر یک از بانکها ارائه شده توسط موسسه عالی بانکداری ایران به بررسی تحلیلی و مقایسه ای نتایج پرداخته شده است. با توجه به نتایج بدست آمده میتوان گفت تسهیلات خرد که مخاطب آن عموما0 اقشار متوسط و رو به پایین مردم هستند، همواره نرخ نکول کمتری دارند و این تسهیلات کلان است که معمولا منجر به معوقات بانکی میشوند. در بانکهای قرض الحسنه با توجه به پرداخت تسهیلات از محل میانگین حساب و داشتن ارتباط کاری مشتریان در طی چند ماه متوالی با شعبهی بانک، میزان مطالبات معوق به میزان قابل توجهی در مقایسه با سایر بانکها پائین تر میباشد.

لینک کمکی