فایل رایگان بررسي نقش سيستم حسابداري در نظام مالي در راستاي اقتصاد مقاومتي ولزوم توجه به درآمدهاي پايدار در شهرداري ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي نقش سيستم حسابداري در نظام مالي در راستاي اقتصاد مقاومتي ولزوم توجه به درآمدهاي پايدار در شهرداري ها :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

شهرداری نهادی عمومی غیر دولتی است که واجد شخصیت حقوقی مستقل بوده و به حکم قانون مامور به انجام خدمات عمومی شده است . تنوع، تکثر و کیفیت فعالیت ها و وظایف نهاد شهرداری به گونه ای است که وصف عمومی بودن بر ویژگی غیر دولتی بودن این موسسه تفوق پیدا نموده و منجر به این شده که شهرداری در قلمرو نهادهایی قرار گیرد که وسواس و توجه حاکمیت نسبت به انجام وظایف آن همسان با نهادهای عمومی و دولتی باشد. مطالعات به صورت تحلیلی و توصیفی انجام شده است. همزمان با بحران اقتصادی جاری کشور، استقرار نظام اقتصاد مقاومتی در دولت و نهادهای عمومی به عنوان گزینه ای برای برون رفت از وضعیت جاری، و شکوفایی و رونق اقتصادی کشور دانسته می شود. در نظام اقتصاد مقاومتی مدیریت هزینه و استفاده ی بهینه از منابع اقتصادی کمیاب جه نیل به چشم اندازها و اهداف مصوب اسناد بالادستی نقش محوری دارد. در کنار سایر عوامل موثر در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، استقرار دستگاه های نظارت مالی بهینه)کمیته ی حسابداری و حسابرسی داخلی( می توانند با تدوین و اجرای خط مشی ها، رویه ها و نحوه های عمل نظارتی بهینه در پیشگیری،کشف و مبارز با سوء استفاده های مالی و منابع کمیاب اقتصادی و دستیابی به اهداف مصوب نهادهای بخش عمومی از جمله شهرداری ها نقشی حیاتی ایفا نمایند . سیستم حسابداری به دنبال شناسایی و ثبت کلیه هزینه ها و درآمدها بر اساس تحقق و تحمل آنها می باشد تا از طریق آن بتوان به شکل هدفمند به محاسبه بهای تمام شده خدمات در شهرداری پرداخت.

لینک کمکی