فایل رایگان پايش روند علمي بروندادها و همکاري علمي ايران در حوزه بانکداري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پايش روند علمي بروندادها و همکاري علمي ايران در حوزه بانکداري :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی بروندادهای علمی نویسندگان ایرانی حوزه بانکداری 1در نمایه های استنادی علوم، قابل دسترس از طریق پایگاه وب آو ساینس2 است که اغلب با نام پایگاه آی ا5س..آی.3 در بین پژوهشگران ایرانی شناخته شده است. در این پژوهش تلاش شده است تولیدات و بروندادهای علمی ایران در حوزه بانکداری موردبررسی قرار گیرد. در این بررسی توصیفی با استفاده از رویکرد علم سنجی و روش های آن، به سنجش میزان بروندادهای علمی حوزه بانکداری در ایران پرداخته شده است. با استفاده از فنون تحلیل استنادی، نویسندگان پر استناد و پر پیوند (تاثیرگذار)، قالبهای انتشارات، و مراکز علمی و کشورهای همکاری کننده با پژوهشگران ایرانی گزارش شدند. درمجموع بالغ بر هزار مدرک توسط 4310 نویسندگان در 9 قالب مختلف منتشرشده اند؛ پر تولیدترین نویسنده ایرانی این حوزه ام. توانا با 15 مقاله است. قدمت فعالیت نویسندگان ایرانی در این حوزه علمی 41 سال است که بیشترین تولید علمی این حوزه در سال 2017 بود. از بروندادهای علمی 1395 رکورد اطلاعاتی در قالب مقاله و بقیه در دیگر قالبها مثل مرورها، مقاله همایشها و غیره بودهاند. همچنین دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران، موسسات علمی پژوهشی هستند که به ترتیب بیشترین نقش در تولید علم را داشته اند. در تولید این مدارک علمی ایران بیشترین همکاری علمی و بین المللی را به ترتیب با ایالات متحده آمریکا، کانادا، انگلستان داشته است.

لینک کمکی