فایل رایگان تقليل فساد بانکي با تکيه بر اصلاح نظام اعتبارسنجي و استقرار حاکميت شرکتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تقليل فساد بانکي با تکيه بر اصلاح نظام اعتبارسنجي و استقرار حاکميت شرکتي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

امروزه بانکها نقش اساسی را در اقتصاد و اداره کشور و حتی زندگی روزمره مردم ایفا می کنند. بانکها در کشور ایران و در حیات اقتصادی جامعه نقش اولیه و اساسی را دارند. ایران از جمله کشورهایی است که دارای بالاترین تعداد بانک در جهان است. از طرف دیگر مهمترین جرائم اقتصادی در حوزه بانکهای ایران روی می دهد. به طوری که مهمترین پرونده های اقتصادی و کیفری کشور در دهه های اخیر مربوط به جرائمی بوده است که از طریق بانکها روی داده است. در نتیجه پیشگیری از جرائم بانکی امری ضروری و لازم است. این پژوهش با عنوان راهکارهای تقلیل فساد بانکی با تکیه بر اصلاح نظام اعتبارسنجی مشتریان و استقرار حاکمیت شرکتی، به روش توصیفی و تحلیلی و با هدف ارائه یک راه حل اساسی برای پیشگیری از جرائم بانکی انجام شده و به این نتیجه رسیده است که در حوزه پیشگیری از جرائم بانکی، علاوه بر استفاده از تمامی روش های موجود برای پیشگیری از جرم، آنچه ضروریتر و لازم تر است، اصلاح ساختار بانکهای ایران است و تا زمانی که بانکهای دولتی با برخورداری از حمایت های دولت، به عنوان یک بنگاه اقتصادی واقعی عمل نکنند، شاهد ارتکاب جرائم بانکی در سطح گسترده خواهیم بود. وجود سیستم تطبیق، وجود سیستم نظارتی متخصص، وجود مجازات های تاثیرگذار و مشخص برای سطوح مختلف تخلف، شفافیت گزارشگری و برخی از قوانین و مقررات، استفاده از نیروهای متخصص و حرفه ای، استفاده از سیستم اعتبارسنجی با قابلیت نمایش سابقه پیشین و حتی پاک شده ی متقاضیان دریافت تسهیلات و نهایتا0 اصلاح ساختار بانکها و همچنین استقرار حاکمیت شرکتی از جمله عواملی هستند که می توانند در کاهش فساد بانکی و در نهایت ایجاد زمینه رشد وشکوفایی در اقتصاد ملی نقش بسزائی را ایفا نمایند.

لینک کمکی