فایل رایگان درآمدي بر جايگاه مقوله اخلاق از چشم انداز مجامع آکادميک و انجمن هاي حرفه اي حسابداري ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان درآمدي بر جايگاه مقوله اخلاق از چشم انداز مجامع آکادميک و انجمن هاي حرفه اي حسابداري ايران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

حسابداری در دنیای پیشرفته اقتصادی امروز حرفه ای است حیاتی، زیرا بنیان سامانه اقتصادی برآن نهفته است . برجستگی متمایز کننده حرفه حسابداری پذیرش مسئولیت نسبت به ذینفعان مختلف است. انتظارات جامعه از اهل این حرفه فراتر از حد انتظار است و مردم باید با نظر به تئوری اعتماد در حسابرسی به کیفیت خدمات پیچیده ارائه شده توسط حرفه حسابداری اعتماد داشته باشند. ازاین رو اطلاعات ارائه شده توسط حسابداران باید به طور قابل توجهی کارآمد، قابل اتکا، واقعی و بی غرضانه باشد، پس حسابداران نه تنها باید واجد شرایط و صلاحیت حرفه ای باشند،بلکه باید از درجه بالایی از صداقت و درستکاری حرفه ای نیز برخوردار و آبرو و حیثیت حرفه ای از مهم ترین داراییهای آنها باشد. در نتیجه اخلاق حسابداری برای حسابداران حرفه ای حائز اهمیت فوق العاده ای است با وجود این استنباط کلی براین است که از لحاظ آکادمیک در ایران، عمده مقالات مرتبط با مقوله اخلاق ، به این مهم در حسابداری، بر مفاهیم جنبی همچون رعایت آیین رفتار حرفه ای متمرکز می باشد. .درحالی که جایگاه اخلاق در حسابداری وحسابرسی، فراتر از چنین مفاهیمی است زیرا اصول و مبانی حسابداری ریشه های اخلاقی دارند و ازاین رو اخلاق با ذات دانش حسابداری، در ارتباط است. همچنانکه سازمان ها برای تامین نیازهای آتی پیچیده تر و پیشرفته تر شدند، تکیه بر نتایج حسابرسی نیز به عنوان زمینه ای برای تصمیم گیری مناسب تقویت شده است. معمولا تصور بر این است که حساسیت اخلاقی معمول، همراه با گروه خوبی ازهمکاران با تجربه، برای حمایت از اخلاق کسب و کار کافی خواهد بود. با این حال، ارزیابی کیفیت حسابرسی نسبتا دشواراست زیرا محققان در موقعیت نظارت بر چگونگی انجام حسابرسی نیستند.

لینک کمکی