فایل رایگان ريسک عملياتي حسابداري چيست و چگونه بايد آن را مديريت کرد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ريسک عملياتي حسابداري چيست و چگونه بايد آن را مديريت کرد :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

ریسک عملیاتی حسابداری در شرکتهای تجاری و سازمانهای اقتصادی بزرگ، به مشکلات فرآیندهای داخلی واحد حسابداری در ارتباط میباشد. از طرف دیگر، از رویدادهای خارجی که عملیاتهای واحد حسابداری را تحت تاثیر خود قرار میدهد نیز اثر میپذیرد. حسابداری به عنوان زبان تجارت و سیستم حسابداری هر سازمان اقتصادی به عنوان سخگوی رسمی آن سازمان، مانند هر واحد دیگر در معرض انواع ریسک واقع میشود. در صورت عدم توجه به این نوع از ریسک ممکن است به خطر افتادن کل سازمان اقتصادی منجر گردد. از این رو، شناسائی، اندازه گیری و مدیریت ریسک حسابداری در دنیای تجارت بین المللی امروزی و حفظ موقعیت سازمان از منظر صداقت، قابل اتکا بودن و بی طرفی واحد حسابداری آن سازمان در سطح جهانی یک امر ضروریست. ریسک عملیاتی حسابداری تنها مستلزم توجه حسابداران وافراد شاغل در حرفه حسابداری نیست، بلکه این نوع از ریسک باید مورد توجه واحدهای قانون گزار، واحدهای نظارتی شرکتها، مدیران اجرایی ارشد و سرمایه گذاران و سهامداران نیز قرار گیرد، زیرا عدم توجه به این موضوع احتمال وقوع ریسکهای قابل توجه دیگری در کل سازمان تجاری یا اقتصادی که میتوانند سودآوری آن سازمانها را تحت تاثیر خود قرار دهند را افزایش میکند.

لینک کمکی