فایل رایگان مقايسه عملکرد روش هاي مختلف اقتصادسنجي در پيش بيني درون و برون نمونه اي قيمت طلا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه عملکرد روش هاي مختلف اقتصادسنجي در پيش بيني درون و برون نمونه اي قيمت طلا :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

طلا از جمله فلزات و کالاهای استراتژیک هر کشور میباشد. طلا در زمان نوسانات اقتصادی و نیز بحرانهای منطقه ای اهمیت ویژه ای دارد. همچنین طلا یک از منابع پایه ی پولی هر کشوری محسوب میشود و بانکهای مرکزی هر کشور بر اساس ذخایر طلا و نقره خود تصمیمات پولی را اتخاذ مینمایند. بنابراین لزوم پیش بینی نسبتا دقیق برای قیمت این کالا بر هیچ کس پوشیده نیست. هدف اصلی پژوهش حاضر دستیابی به مدلی است که بتواند پیش بینی های برون نمونه ای مناسبی در اختیار قرار دهد. به منظور رسیدن به این هدف با مطالعه ی دقیق روندتاریخی قیمت اونس5 جهانی طلا طی دوره 1978-2014 در بازه های مختلف زمانی شامل روزانه،ماهانه، هفتگی،فصلی و سالانه و بکارگیری روشهای مختلف اقتصادسنجی5 سریزمانی در نهایت برای هر فاصله ی زمانی اعم از کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، مدلی برای پیشبینی قیمت طلای جهانی پیشنهاد داده خواهد شد.

لینک کمکی