فایل رایگان استفاده از انرژي تجديد پذيز خورشيدي در ساختمان هاي پايدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان استفاده از انرژي تجديد پذيز خورشيدي در ساختمان هاي پايدار :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

هدف از این مقاله بررسی و دست یابی به شناختی از انرژی های تجدیدپذیر و روش های به کارگیری آنها در طراحی ساختمان ها می باشد. امروزه با توجه به افزایش روز افزون جمعیت و افزایش تقاضا برای استفاده از ذخایر سوخت های فسیلی، دو مسئله ی محدودیت این منابع و همچنین آلودگی های زیست محیطی ناشی از این منابع، یکی از اساسی ترین چالش های موجود در عصر حاضر می باشد. در این راستا پرداختن به چنین پژوهش هایی ضروری به نظر می رسد. انرژی خورشیدی از میان سایر انرژی ها، یک منبع انرژی در دسترس و رایگان بوده است که می تواند برای بحران انرژی موجود مورد استفاده قرار گیرد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بوده و برای گردآوری مطالب از ابزار مطالعات کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش و بررسی نمونه های موردی موفق در این زمینه نشان می دهد که با به کارگیری موارد مربوط به معماری پایدار، طراحی اقلیمی و استفاده از فناوری های نوین ساختمانی می توان به هدف صرفه جویی در منابع انرژی های تجدیدناپذیر نزدیک تر شد.

لینک کمکی