فایل رایگان الگوي انعطاف پذيري فضاي اکولوژيک در ساختمان هاي بلند مرتبه (نمونه موردي: اآسيا هتل دانتان، کامروز بانک فرانکفورت، برج هاي مسکوني کوثر)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان الگوي انعطاف پذيري فضاي اکولوژيک در ساختمان هاي بلند مرتبه (نمونه موردي: اآسيا هتل دانتان، کامروز بانک فرانکفورت، برج هاي مسکوني کوثر) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

با افزایش روزافزون رشد جمعیت، ساخت بناهای بلند مرتبه و شکل گیری شهرهای عمودی امری اجتناب ناپذیر شده است. این بناها نیازمند فضای اکولوژیک هستند. فضای اکولوژیک بسیاری از نیازهای کاربر و ساختمان را بر طرف می کند. برای برطرف کردن اینها، فضای اکولوژیک نیازمند انعطاف پذیری می باشد. انعطاف پذیری باعث می شود بدون نیاز به ساماندهی مجدد، بسیاری از نیازها برطرف شود. انعطاف پذیری می تواند در یک زمان و یا در زمان های مختلف پاسخگوی نیازهای گوناگون کاربر باشد. این خصوصیات باعث می شود که انعطاف پذیری فضاهای اکولوژیک در ساختمان های بلند مرتبه موجب شکل گیری پایداری ساختمان گردد. انعطاف پذیری در فضای اکولوژیک موجب کاهش آلودگی ها و افزایش تعاملات اجتماعی می شود. فضای اکولوژیک می تواند تطبیق پذیر، تغییر پذیر و تنوع پذیر باشد که این خود اساس شکل گیری انعطاف پذیری است.

لینک کمکی