فایل رایگان بازتعريف فضاهاي خانگي در مجتمع هاي مسکوني بر اساس تغيير سبک زندگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بازتعريف فضاهاي خانگي در مجتمع هاي مسکوني بر اساس تغيير سبک زندگي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

سبک زندگی در بازتعریف فضاهای خانگی بسیار با اهمیت است. یکی از راه های بررسی سبک زندگی، بررسی سلیقه و انتخاب افراد در مورد فضایی است که در آن زیست می کنند، همچنین اثاثیه و چیدمانی است که برای آن فضا انتخاب می کنند و طریقی است که از آن فضا استفاده می کنند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر سبک زندگی در شکل گیری فضاهای خانه معاصر می باشد. برای مشاهده عینی این ترجیحات 20 مورد از خانه های بازسازی شده در استان قزوین در 10 سال اخیر به صورت هدفمند و با تکیه بر ویژگی مشترک، انتخاب شده اند و با روش نظریه برخاسته از داده ها مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاصل از پژوهش گویای آن است که سبک زندگی بر سه عامل مهم، 1. کالبد خانه، 2. نقش افراد خانواده و 3. رفتارهای صورت گرفته در فضای زندگی تاثیرگذار می باشد. این تاثیرات به شکل رونق فضاهای نیمه ثابت و بی شکل در خانه و تغییر شان اجتماعی زنان و افزایش سطح تمایلات و استقلال افرد در فضای زندگی بروز یافته است.

لینک کمکی