فایل رایگان بازطراحي فضاي غرب پارک ملت قزوين با رويکرد پياده مداري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بازطراحي فضاي غرب پارک ملت قزوين با رويکرد پياده مداري :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

تغییر سبک زندگی و شتاب روزافزون آن در عصر حاضر منجر به کمرنگ شدن ارتباط متقابل انسان ها شده است. با توجه به اینکه فضاهای شهری ظرف فضایی شکل گیری تعاملات اجتماعی به شمار می روند، افزایش کیفیت این فضاها می تواند نقشی موثر در ارتقاء ارتباط انسانی بر عهده داشته باشد. تقویت پیاده مداری فضاهای شهری و مکانیابی مناسب عناصر مستقر در فضا شامل مبلمان شهری و پوشش گیاهی، علاوه بر افزایش کیفیت محیطی به افزایش سلامت شهروندان به واسطه ورزش و بهبود ویژگی های زیست محیطی می تواند در افزایش میزان نشاط شهروندان نیز تاثیرگذار باشد. تحقیق حاضر در زمره مطالعات کاربردی با توصیفی- تحلیلی قرار دارد که با هدف بهبود قابلیت پیاده مداری در فضاهای شهری قزوین نسبت به شناخت و ارزیابی وضعیت پیاده مداری در حاشیه غربی پارک ملت قزوین و ارائه پیشنهادات مرتبط جهت ارتقاء حضور استفاده کنندگان در فضا بر اساس ترجیحات محیطی اقدام نموده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که با انجام اقدامات شامل: درنظر گرفتن کاربری های همساز با حضور اختیار افراد در فضا به همراه جانمایی مناسب مبلمان و نورپردازی می تواند باعث افزایش حضور استفاده کنندگان در ایام و ساعات مختلف شبانه روز و افزایش سرزندگی و حضور پذیری فضای مورد مطالعه بود.

لینک کمکی