فایل رایگان بررسي اثر مشابهت اقليمي بر شاخصه هاي کالبدي معماري بومي شهرهاي توکيو و بندر انزلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثر مشابهت اقليمي بر شاخصه هاي کالبدي معماري بومي شهرهاي توکيو و بندر انزلي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر، مجموعه ای قیاسگرایانه از مباحث اقلیمی و کالبدی در معماری بومی دو شهر هم اقلیم توکیو و بندر انزلی بوده و توجه به اقلیم منطقه ای در بررسی عناصر کالبدی معماری حاصل از مناسبات بوم شناسانه، الزام در دیدگاه های پژوهشی در این باب می باشد. با بهره گیری از روش تحقیق تطبیقی در بررسی عوامل اقلیمی دو منطقه ی یاد شده و یافتن تشابهات مرتبط با آن، امکان وجود مشابهت های کالبدی در معماری بومی دومنطقه بررسی شده و توصیف راهکارهایی جهت تطبیق عوامل یاد شده به عنوان معماری تطبیقی و برگرفته از معماری بومی هر دو منطقه، فراهم خواهد شد.

لینک کمکی