فایل رایگان بررسي الگوهاي هندسي ستاره اي در معماري سنتي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي الگوهاي هندسي ستاره اي در معماري سنتي ايران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

جایگاه ویژه هندسه در معماری اسلامی ایران از دیرباز تا به امروز شناخته شده است و یقینا الگوهای ستاره ای از شاخصترین و پیچیده ترین این الگوها محسوب می گردد و دارای تنوع بسیاری هستند (شش پر، هشت پر، ده پر،...). هدفمقاله آشنایی با انواع الگوهای ستاره ای و بررسی تزئینات ستاره ای در نمونه بناهای تاریخی شاخص تا دوره صفوی درمعماری مذهبی و غیر مذهبی ایران است که با رویکرد توصیفی الگوهای هندسی باقی مانده در بناهای مهم موجود درایران را از میان ساختمان های باقی مانده در جهان اسلام بر می گزیند. نتایج تحقیق حاکی از ان است که الگوهای ستارهای نه تنها چشم نواز و بیانگر هنر ارزشمندی بوده بلکه دارای مفاهیم عمیقی بوده اند که هنرمندان ایرانی در غیابابزارهای پیشرفته امروزی با مبنا قرار دادن دایره به عنوان نمادی از ایجاد کثرت در عین وحدت، آن را سرچشمه تزئیناتبناهای مهم خود قرار داده اند. و با کاربرد ان، الگوهای ستاره ای را به عنوان عناصر تزئیناتی اصلی معماری اسلامی خوددانسته و به خاطر اهمیت و زیبایی آن حتی در بناهای غیر مذهبی نیز راه یافتند.

لینک کمکی