فایل رایگان بررسي برخي نشانه هاي انتزاعي و تجريدي نقوش تزئيني بناهاي بومي روستايي گيلان در مطابقت با صنايع دستي بومي اين استان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي برخي نشانه هاي انتزاعي و تجريدي نقوش تزئيني بناهاي بومي روستايي گيلان در مطابقت با صنايع دستي بومي اين استان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

ارزش نهادن بر میراث گذشتگان از مسائلی است که امروزه با توجه به گام نهادن سوی دنیای مدرن با مطالعه نشانه های گوناگون قابللمس بوده و این نشانه ها را می توان با دقت در تمامی عرصه های هنری از قبیل ساخت و سازهای سنتی و صنایع دستی که از دیرباز بهیادگار مانده اند، دریافت نمود. با مطالعات انجام شده در یافتیم در باب معماری بومی گیلان تحقیقات فراوانی صورت گرفته و این امر درحالی است که کمتر موردی یافت شد که به نقوش تزئینی این بناها در مطابقت با نقوش صنایع دستی بومی روستایی گیلان پرداخته شود ودیدگاه حائز اهمیتی از معماری را درخود جای دهد. مقاله حاضر بر پایه تحقیقات تفسیری- تاریخی و با مطالعات میدانی انجام پذیرفته است.دراین مقاله مقایسه ای تطبیقی بین نقوش انتزاعی و تجریدی از میان دست بافته های مطرح و پرکاربرد بومی استان که از گذشته تا به امروزدر سطح استان باقی مانده و نقوش برخی بناهای بومی روستایی گیلان که از شاخص ترین عناصر کاربردی و در عین حال تزئینی معماریبومی گیلان میباشند، از سوی دیگر بر اساس مشاهدات عینی و بناهای تحقیق شده در آثار پژوهشگران پیشین، صورت گرفته است. نتایجدست یافته در اتمام تحقیقات بیان انتزاع و تجریدی بودن برخی آثار را با توجه به نشانه های یافت شده بیان می دارد.

لینک کمکی