فایل رایگان بررسي بناي قراول خانه از مجموعه آق اولر و پيوند آن با معماري قاجاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي بناي قراول خانه از مجموعه آق اولر و پيوند آن با معماري قاجاري :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

بررسی ویژگی های معماری در بناهایی که کمتر به آنها توجه شده و ناشناخته مانده اند، علاوه بر زمینه سازی برایمرمت و احیای آنها می تواند تصویر روشن را از ارتباط با بناهای شکوهمند و شاخص دوران گوناگون تاریخ معماری ایجادکند. ارتباط این بناها با هم خصوصا چنانچه در دوره تاریخی یکسان باشند، الگوی فرمی و فضایی سازنده آنها ا را آشکارنموده و می توان وجود این الگو در بناهای دیگر آن دوره را بررسی نمود. همچنین می توان ارتباط الگوها را با پیشینهتاریخی معماری و یا با الگوهای موجود در ملل دیگر مطابقت داد تا روند الگوهای معماری در زمینه تاریخی و جغرافیاییروشن گردد. در پژوهش حاضر بنای قراول خانه در مجموعه ییلاقی آق اولر در حومه شهر تالش معرفی می شود. اینمجموعه متعلق به دوره ناصر الدین شاه قاجار می باشد و مالک آن سردار امجد حاکم تالش بوده و روابط نزدیکی باخانواده سلطنتی داشت. در ادامه تلاش می شود تا پاسخ مناسبی برای این سوال که ارتباط نزدیک ایران با همساییگانشمالی چگونه معماری ایران را متحول نمود و چه اشتراکاتی را می توان بین معمار ی دوره ناصری با معماری بناهایشمال کشور بیان نمود، یافت. در این پژوهش شباهت هایی بین بنای قراول خانه و کاخ صاحبقرانیه مشاهده شده است وروش دستیابی به این شباهت ها نمونه موردی و تفسیری تاریخی می باشد. روش جمع آوری اطلاعات نیز بر اساسمشاهدات میدانی، مطالعه منابع تاریخی و بررسی اسناد و نقشه های معماری است. یافته های اصلی پژوهش بصورتتشابه ارتباطات فضایی در دو بنا، مصالح نماسازی، پوشش بام و ارتفاع فضاهای داخلی بیان می گردد.

لینک کمکی